یکشنبه 08 خرداد 1401

اخبار

 جشن الفباي دانش آموزان پايه دوم
جشن الفباي دانش آموزان پايه دوم برگزار شد. دانش آموزان پايه دوم كه سال گذشته با توجه به همه گيري بيماري كرونا با سواد شدن خود را جشن نگرفته بودند امسال در كنار هم و با ...
 برپايي نمايشگاه طرح بوم و طرح متنوع يادگيري
نمايشگاه از آثار دانش آموزان در اجراي طرح بوم و طرح متنوع يادگيري در دبستان شاهد حضرت زين ب(س) برپا شده است. در اين نمايشگاه ، تعداد اثار با موضوعات مختلف در معرض ديد ...
 جشن الفباي دانش آموزان كلاس اولي برگزار شد
اين برنامه با حضور دانش آموزان كلاس اولي همراه با معلمان با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در دبستان شاهد حضرت زينب (س) برگزار شد. در اين جشن دانش آموزان كلاس اولي شور و ...
 اجراي طرح «سپاس معلم» در دبستان شاهد حضرت زينب (س)
همزمان با هفته معلم و به منظور قدرداني از زحمات معلمان سرهنگ احمدي جانشين فرمانده ناحيه قدس , جناب آقاي قطراني فرمانده بسيج آموزش و پرورش منطقه 5, خانم اكبري فرمانده ...
 آسفالت حياط دبستان شاهد حضرت زينب (س) بهسازي شد
با عنايت ويژه خيرين محترم حياط دبستان شاهد حضرت زينب (س) آسفالت شد.
 بازديد شهردار محترم منطقه 5 از دبستان شاهد حضرت زينب (س)
صبح امروز جناب آقاي شريفي شهردار محترم منطقه 5 به همراه جمعي از همكاران از دبستان شاهد حضرت زينب (س) بازديد و با سركار خانم مطهري و همكاران ديدار و گفتگو نمودند. در اين ...
 مراسم ضيافت افطار دانش آموزان پايه چهارم دبستان شاهد حضرت زينب (س)
مراسم ضيافت افطار دانش آموزان پايه چهارم دبستان شاهد حضرت زينب (س) شب گذشته با حضور دانش آموزان و آموزگاران پايه برگزار شد.در اين مراسم دانش آموزان پس ازاقامه ...