سه شنبه 02 مهر 1398

آرشيو مقالات -> پيام بهداشتي


 دیابت چیست ؟ دیابت قندی یک بیماری متابولیکی است، در این بیماری در سوخت و ساز قند خون اختلال ایجاد می شود...


 عامل بیمارى شپش سر" Pediculus " چیست؟


 1  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο