چهارشنبه 30 خرداد 1403

 
 
 
 
 
 آموزش رايانه


تعداد بازديد :3043
4.7/5 امتياز (29)
الحاقات
دانلود
اندازه :1953 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :جلسه 1و 2
دانلود
اندازه :1206 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :جلسه 3و 4
دانلود
اندازه :1535 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :جلسه 5و 6
دانلود
اندازه :1801 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :جلسه 7 و8
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο