جمعه 29 تير 1403

 
 
 
 
 
 اسامي اعضاي انجمن 1403-1402

تاريخ  :  1395/07/13


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در انجمن

1

آقای دکتر فرهاد رحیمی

رئیس انجمن

2

 خانم دکتر زهرا کوهساری

نائب رئیس

3

 آقای محمد ایوب حسین زاده مالکی

منشی

4

آقای عباس افراسیابی

عضو اصلی

5

 خانم دکتر عاطفه شاهوردی

عضو اصلی

6

آقای مرتضی خیمه کبود

عضو اصلی

7

آقای دکتر عادل مهری

عضو اصلی

8

آقای احمد سلیمانی

عضو اصلی

9

خانم متین وصال

عضو اصلی
0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο