شنبه 08 مهر 1402

 
 
 
 
 
 اسامي اعضاي انجمن 1402-1401

تاريخ  :  1395/07/13


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در انجمن

1

آقای دکتر فرهاد رحیمی

رئیس انجمن

2

 خانم دکتر نرگس غلامی

نائب رئیس

3

 خانم دکتر زهرا کوهساری

عضو اصلی

4

آقای دکتر احسان جهانبخش

عضو اصلی

5

 آقای دکتر حسین ریاضی

عضو اصلی

6

آقای دکتر شهروز دهقانی پور

عضو اصلی

7

آقای سید محمد مهدی جدائی

عضو اصلی

8

آقای محمد ایوب حسین زاده

عضو اصلی

9

آقای عباس افراسیابی

عضو اصلی
0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο