چهارشنبه 30 خرداد 1403

 
 
 
 
 
 ** اطلاعيه مهم ثبت نام **

تاريخ  :  1402/05/02
 با توجه به اعلام قبلي در خصوص ثبت نام ميان پايه دانش آموزان در سامانه my.medu متاسفانه هنوز گزينه ثبت نام براي مدارس شاهد در اين سامانه فعال نشده است. لطفا منتظر پيام بعدي جهت انجام ثبت نام دانش آموزان باشيد.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο