چهارشنبه 01 ارديبهشت 1400

 
 
 
 
 
 كليدهاي ميانبر در نرم افزار Microsoft Wordکلیدهای میانبر در نرم افزار Microsoft Word

هنگام استفاده از نرم‌افزار‌های مختلف در کامپیوتر گاهی اوقات برای بالا بردن سرعت عمل خود بهتره که یک سری از کلیدهای میانبر مختص اون نرم‌افزار رو بشناسیم. امروز با بعضی از کلیدهای میانبر ( Shortcut keys ) در برنامه Microsoft Word آشنا می‌شیم

Ctrl +Z از بین بردن آخرین عمل مورد نظر
Ctrl +X چیدن یا همان Cut کردن
Ctrl +C کپی کردن
Ctrl +V Paste کردن
Ctrl +B بولد کردن (ضخیم نوشتن)
Ctrl +N ایجاد فایل جدید
Ctrl +A سلکت کردن کل فایل
Ctrl +S Save کردن (ذخیره کردن)
Ctrl +D باز کردن منوی فونت
Ctrl +F باز کردن منوی Find
Ctrl +G باز کردن منوی Go to …
Ctrl +H باز کردن منوی Replace
Ctrl +J دو طرف مساوی
Ctrl +L چپ چین کردن
Ctrl +W بستن فایل
Ctrl +E وسط چین کردن
Ctrl +R راست چین کردن
Ctrl +U زیر خط دار کردن
Ctrl +I ایتالیک کردن (کج نوستن)
Ctrl +O باز کردن فایل‌هایی که قبلاً ذخیره شده است
Ctrl +P باز کردن منوی پرینت
Ctrl +[ یک سایر فونت را کوچک می‌کند
Ctrl +] یک سایر فونت را بزرگ می‌کند
اراکی بالا Ctrl + ابتدای همان پاراگراف
اراکی پایین Ctrl + انتهای همان پاراگراف
اراکی چپ Ctrl + ابتدای کلمة طرف چپ مکان‌نما
اراکی راست Ctrl + ابتدای کلمة طرف راست مکان‌نما
Ctrl + Home ابتدای فایل
Ctrl + End انتهای فایل
Ctrl + Page Up ابتدای صفحة قبل
Ctrl + Page Up ابتدای صفحة بعد
اراکی بـــالاCtrl + Shift + ازجایی که مکان نما قرار دارد تا ابتدای همان پاراگراف را بلوک می‌کند.
اراکی پایین Ctrl + Shift + ازجایی که مکان نما قرار دارد تا انتهای همان پاراگراف را بلوک می‌کند.
اراکــی چپ Ctrl + Shift + کلمة جلوی مکان نما را بلوک می‌کند.
اراکی راست Ctrl + Shift + کلمة پشت مکان نما را بلوک می‌کند.
Ctrl + Shift + F تغییر دادن نوع فونت
Ctrl + Shift + P تغییر دادن اندازة فونت
Alt + Shift (طـرف راست) فارسی نوشتن
Alt + Shift (طـــرف چپ) انگلیسی نوشتن
Ctrl + Shift (طرف راست) راست چین کردن + فارسی نوشتن
Ctrl + Shift (طرف راست) چپ چین کردن + انگلیسی نوشتن
Ctrl + Shift + Back space از بین بردن Ctrl + Z
Shift + Space ایجاد کردن فاصلة مجازی مثلاُ بین یک کلمه و پسوندش (های)
Shift + Enter ایجاد رفتن سر خط بدون اینکه پاراگراف جدید ایجاد کنیم.
Ctrl + Enter ایجاد یک صفحة جدید (صفحه‌ای در همان فایل)

نــــکتــه:
هر گاه بخواهیم بر روی نوشته‌ای که قبلاً نوشته شده عملی را انجام دهیم، حتماً باید قبل از عمل آن را انتخاب کرده (بلوک کنیم) و بعد عمل مورد نظر را روی آن انجام دهیم.
تعداد بازديد :1390
3.8/5 امتياز (8)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο