چهارشنبه 30 مرداد 1398

 
   
 
 
 پيامبر اكرم ص
متن فارسي  :  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است.
دسته بندي موضوعي بيانات بزرگان : رسول خدا صلي الله عليه و آله


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο