یکشنبه 04 مهر 1400


آلبوم
ياد ياران
تعداد بازديد : 222
جشن عبادت
تعداد بازديد : 220
شركت در جشنواره كودك، نوجوان و هواي پاك
تعداد بازديد : 243
اردوي موزه پول
تعداد بازديد : 237
الگوي حجاب
تعداد بازديد : 230
يلدا در اربعين
تعداد بازديد : 220
ياد ياران
تعداد بازديد : 233
تقدير از حافظان قرآن و مسابقه نقّاشي
تعداد بازديد : 214
افتتاحيه كلاس تبلت
تعداد بازديد : 241
جشنواره آب
تعداد بازديد : 203
بازديد كارشناس IT منطقه از كلاس هاي هوشمند
تعداد بازديد : 169
جلسه هماهنگي طرح پايلوت كشوري پايه چهارم
تعداد بازديد : 203
بازديد مسئولين محترم آموزش و پرورش استان كهگلويه و بويراحمد از دبستان
تعداد بازديد : 227
حضور در نخستين نمايشگاه تخصصي هوشمند سازي
تعداد بازديد : 216
گزارش يادواره شهدا
تعداد بازديد : 228
ديدار با خانواده ي جانباز متوفي پاسدار مرحوم حاج احمد يزدي
تعداد بازديد : 224
يادياران ديدار با خانواده جانباز 70%
تعداد بازديد : 219
كسب مقام استاني و منطقه اي تحقيقات اقدام پژوهي همكاران
تعداد بازديد : 237
 <<  <  1  2  3  4  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο