سه شنبه 27 مهر 1400


آلبوم
ياد ياران
تعداد بازديد : 258
جشن عبادت
تعداد بازديد : 259
شركت در جشنواره كودك، نوجوان و هواي پاك
تعداد بازديد : 276
اردوي موزه پول
تعداد بازديد : 269
الگوي حجاب
تعداد بازديد : 265
يلدا در اربعين
تعداد بازديد : 257
ياد ياران
تعداد بازديد : 268
تقدير از حافظان قرآن و مسابقه نقّاشي
تعداد بازديد : 245
افتتاحيه كلاس تبلت
تعداد بازديد : 272
جشنواره آب
تعداد بازديد : 235
بازديد كارشناس IT منطقه از كلاس هاي هوشمند
تعداد بازديد : 201
جلسه هماهنگي طرح پايلوت كشوري پايه چهارم
تعداد بازديد : 236
بازديد مسئولين محترم آموزش و پرورش استان كهگلويه و بويراحمد از دبستان
تعداد بازديد : 255
حضور در نخستين نمايشگاه تخصصي هوشمند سازي
تعداد بازديد : 249
گزارش يادواره شهدا
تعداد بازديد : 262
ديدار با خانواده ي جانباز متوفي پاسدار مرحوم حاج احمد يزدي
تعداد بازديد : 250
يادياران ديدار با خانواده جانباز 70%
تعداد بازديد : 251
كسب مقام استاني و منطقه اي تحقيقات اقدام پژوهي همكاران
تعداد بازديد : 271
 <<  <  1  2  3  4  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο