پنج شنبه 06 تير 1398

آلبوم
جشن قرآن پايه اول
تعداد بازديد : 343
المپياد ورزشي درون مدرسه اي
تعداد بازديد : 368
روز شكوفه ها
تعداد بازديد : 461
همايش هم انديشي معاونين پرورشي مدارس شاهد شهر تهران با موضوع تربيت ديني
تعداد بازديد : 287
همايش هم انديشي مديران و معاونين مدارس شاهد شهر تهران
تعداد بازديد : 376
مراسم كلنگ زني ساختمان كلاسهاي جديد مصادف با ولادت كريم اهلبيت امام حسن مجتبي (ع)
تعداد بازديد : 438
برگزاري اردوي جشن پايه ششم
تعداد بازديد : 1897
بازديد جناب دكتر نظري معاون فن آوري و ارتباطات وزارتخانه
تعداد بازديد : 1134
بازديد از كلاس هاي اجراي طرح تبلت
تعداد بازديد : 951
شركت دانش آموزان در برنامه عبادي سياسي نماز جمعه
تعداد بازديد : 393
نمايشگاه فعاليت هاي مبتكرانه نوروزي پايه چهارم
تعداد بازديد : 398
منتخب استاني
تعداد بازديد : 372
تدريس فصلي از علوم پايه پنجم توسط جناب آقاي دكتر پروايي
تعداد بازديد : 373
نمايشگاه جابر بن حيان
تعداد بازديد : 1013
برگزاري همايش علمي كاربردي آموزگاران پايه سوم مدارس شاهد شهر تهران
تعداد بازديد : 410
بازديد كارشناس مسئول مقطع ابتدايي منطقه از كلاس هاي پايه چهارم
تعداد بازديد : 730
بازديد مديريت ومعاون آموزشي پايه و كارشناس IT از كلاس هاي چهارم
تعداد بازديد : 1032
يادواره شهدا
تعداد بازديد : 786
ياد ياران
تعداد بازديد : 757
جشن عبادت
تعداد بازديد : 1668
شركت در جشنواره كودك، نوجوان و هواي پاك
تعداد بازديد : 954
اردوي موزه پول
تعداد بازديد : 975
الگوي حجاب
تعداد بازديد : 433
يلدا در اربعين
تعداد بازديد : 1024
 <<  <  1  2  3  4  >  >>  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο