شنبه 03 فروردين 1398

آلبوم
جشن قرآن پايه اول
تعداد بازديد : 333
المپياد ورزشي درون مدرسه اي
تعداد بازديد : 360
روز شكوفه ها
تعداد بازديد : 447
همايش هم انديشي معاونين پرورشي مدارس شاهد شهر تهران با موضوع تربيت ديني
تعداد بازديد : 275
همايش هم انديشي مديران و معاونين مدارس شاهد شهر تهران
تعداد بازديد : 369
مراسم كلنگ زني ساختمان كلاسهاي جديد مصادف با ولادت كريم اهلبيت امام حسن مجتبي (ع)
تعداد بازديد : 432
برگزاري اردوي جشن پايه ششم
تعداد بازديد : 1890
بازديد جناب دكتر نظري معاون فن آوري و ارتباطات وزارتخانه
تعداد بازديد : 1123
بازديد از كلاس هاي اجراي طرح تبلت
تعداد بازديد : 939
شركت دانش آموزان در برنامه عبادي سياسي نماز جمعه
تعداد بازديد : 388
نمايشگاه فعاليت هاي مبتكرانه نوروزي پايه چهارم
تعداد بازديد : 394
منتخب استاني
تعداد بازديد : 360
تدريس فصلي از علوم پايه پنجم توسط جناب آقاي دكتر پروايي
تعداد بازديد : 364
نمايشگاه جابر بن حيان
تعداد بازديد : 1007
برگزاري همايش علمي كاربردي آموزگاران پايه سوم مدارس شاهد شهر تهران
تعداد بازديد : 402
بازديد كارشناس مسئول مقطع ابتدايي منطقه از كلاس هاي پايه چهارم
تعداد بازديد : 723
بازديد مديريت ومعاون آموزشي پايه و كارشناس IT از كلاس هاي چهارم
تعداد بازديد : 1025
يادواره شهدا
تعداد بازديد : 778
ياد ياران
تعداد بازديد : 752
جشن عبادت
تعداد بازديد : 1659
شركت در جشنواره كودك، نوجوان و هواي پاك
تعداد بازديد : 949
اردوي موزه پول
تعداد بازديد : 967
الگوي حجاب
تعداد بازديد : 427
يلدا در اربعين
تعداد بازديد : 1018
 <<  <  1  2  3  4  >  >>  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο